μεταρρυθμίζομεν

μεταρρυθμίζομεν
μεταρρυθμίζω
change the form
pres ind act 1st pl
μεταρρυθμίζω
change the form
pres ind act 1st pl
μεταρρυθμίζω
change the form
imperf ind act 1st pl (homeric ionic)
μεταρρυθμίζω
change the form
imperf ind act 1st pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”